Saturday, 8 July 2017

Importanţa scrierilor memorialistice pentru înţelegerea operei unui artist

Importanţa scrierilor memorialistice pentru înţelegerea operei unui artist este un subiect rareori discutat, datorită faptului că în învățământul preuniversitar accentul se pune pe ce a vrut criticul să spună despre opera unui scriitor, pictor, muzician și nu pe ce a vrut artistul să transmită prin opera sa. 


Din fericire, accesul la internet este practic nelimitat, iar cei interesați pot găsi oricând o carte despre amintiri sau o (auto)biografie, romanticizată sau nu, a unui mare om.
În primul rând, scrierile memorialistice reprezintă un reper de cunoaștere a persoanei din spatele operei, lucru care pentru mine înseamnă mult.Deseori se vorbește despre geniu și despre talent, ridicând artistul în slăvi, transformându-l într-un obiect de cult și ignorând acea parte de ”persoană” care este el, de fapt. Memoriile, în schimb, îl prezintă pe creator publicului așa cum este el, un om care a adus pe lume ceva frumos.
În al doilea rând, citind o scriere memorialistică descoperi deseori motivul sau punctul de plecare a unei opere și totodată, viziunea despre această lucrare se schimbă, capătă o notă personală, pentru că admiratorul asociază opera cu omul care a creat-o. E o plăcere să-l descoperi pe cel care, la un moment dat din viața sa, sub influența unui eveniment, sentiment sau loc a înființat un lucru frumos, în cuvinte, acuarelă sau note muzicale.
În concluzie, aprecierea unei lucrări de artă, indiferent de forma pe care o îmbrățișează, se poate face și din perspectiva unei scrieri memorialistice. O dată, pentru a afla cine a fost sau este, de fapt, persoana din spatele creației și o dată, pentru a oferi o nouă viziune despre ce se petrece în acea operă, care îi sunt rădăcinile și ce, mai exact, a împins creatorul să o facă să vadă lumina zilei.

No comments:

Post a Comment