Friday, 7 July 2017

Importanța cunoașterii literaturii contemporane

Importanța cunoașterii literaturii contemporane este un subiect rareori adus în discuție, cel puțin în învățământul românesc. Desigur, se studiază numeroase opere, cu valoare istorică, sentimentală sau pur și simplu opere apreciate de anumiți critici, dar literaturii contemporane românești nu i se oferă atenția pe care o merită.


În primul rând, literatura contemporană reprezintă omul de azi, trăirile acestuia, visele, speranțele, împlinirile, dezamăgirile. Dacă ignorăm cărțile care sunt scrise acum, ignorăm și viața națiunii actuale, deoarece romanele de azi reflectă evenimente recente, care s-au petrecut nu demult sau care sunt în curs de desfășurare, dar și efectul acstora asupra omului de astăzi, conturat de către scriitor în opera sa.
În al doilea rând, literatura contemporană este și o sursă de inspirație și gândire critică. Citind cărți contemporane, cititorul cumulează idei care, la rândul său, au fost formate sub influența anumitor evenimente, discuții cu oameni, orice lucru ce i-a ieșit în cale scriitorului în momentul în care acea operă a luat naștere, în prezent. Pe de altă parte, literatura contemporană reprezintă și un bun exercițiu de gândire critică, datorită faptului că nu tot ce zboară se mânăncă și nu tot ceea ce se publică este adevărat și/sau corect.
În concluzie, cunoașterea literaturii contemporane este de o mare importanță pentru adolescntul de azi, pentru că îi oferă o sursă de cunoaștere și de vizualizare a lumii în care trăiește. În plus, îi oferă o paletă largă de posibilități în ceea ce privește inspirația, necesară pentru creație, indiferent de ce calibru e și un bun exercițiu de diferențiere a informației falsificate de informația corectă, chiar dacă nu tot timpul aceasta este pe placul mulțimii.

No comments:

Post a Comment