Thursday, 2 November 2017

Dreptul la muncă într-un alt stat european reprezintă sau nu o oportunitate pentru cetățenii români?

Munca este un aspect important în viața socială a unui individ - prin intermediul acesteia omul își câștigă existența, ajunge la un țel sau descoperă noi orizonturi. Dar reprezintă aceasta o oportunitate pentru un om ce vine de departe? Este dreptul la muncă (într-un alt stat european) o oportunitate pentru cetățeanul român? Eu consider că da.
În primul rând, un post de muncă într-o altă țară este o oportunitate pentru un om. Dacă acest post de muncă este acceptat, individul are ocazia, în primul rând, să cunoască o altă societate, alți oameni, altă mentalitate și de ce nu, alte puncte de vedere asupra domeniului în care activează.
În al doilea rând, intervine și factorul financiar, pentru că în alte state europene, salariile sunt pe măsură, destul de mari comparativ cu aprecierea aceluiași post în România. Pe de altă parte, românii sunt dispuși să realizeze munci pe care străinii nu vor să le execute (pentru salariul oferit), așa că pe lângă salariul mai mare, omul trebuie să accepte și lipsa familiei sau a comfortului pe care-l avea acasă.
În concluzie, munca într-un alt stat european, deși costă mai mult - deci individul este mai apreciat, are și o parte întunecată a medaliei - distanța față de casă, față de cei dragi și diferența de mentalitate. Pentru un tânăr însă, consider că plecarea într-un alt stat, fie și pentru o perioadă scurtă de timp, înseamnă experiență și puncte noi de vedere.

Thursday, 26 October 2017

Pot gesturile caritabile să influențeze sau nu fundamental destinul unor oameni?

Trăim într-o lume dură, care cu fiecare an ce trece devine din ce în ce mai rece, mai indiferentă față de om. De aceea, gesturile caritabile au un loc aparte în aceasta, reprezentând o rază de lumină pentru umanitate, fiind capabile să schimbe fundamental un destin.
În primul rând, un gest caritabil poate demonstra că lumea, oricât de întunecată nu ar fi, este și un loc bun, un loc unde alături de lucrurile rele se întâmplă și lucruri bune. Această perspectivă poate apărea nu doar pentru cel ce realizează gestul, ci și pentru cel ce beneficiază de acesta, deci e o situație în care ambele părți ies în câștig.
În al doilea rând, un gest caritabil, făcut într-un moment dificil poate reprezenta o ușă deschisă pentru cineva care este la pământ sau o nouă perspectivă asupra vieții sau a unei situații. Această viziune poate fi un nou început, o schimbare majoră, dar demult dorită sau realizarea că visul vieții unui individ este cu totul altul decât drumul pe care l-a ales pentru a ajunge la acesta.
Drept urmare, a fi caritabil înseamnă nu doar a oferi necondiționat ceva unui altui om, ci și de a fi atât un semn al faptului că în lume mai există speranță, cât și un start pentru o cale necunoscută.

Monday, 23 October 2017

Bibloteca din Alexandria: a fost sau nu importantă pentru istoria umanității?

Biblioteca din Alexandria, una dintre cele mai renumite biblioteci din toate timpurile, a fost o importantă sursă de cunoaștere. Chiar dacă a dispărut subit, iar pergamentele pe care le conținea au fost demult distruse, omenirea este încă fascinată de toată cunoașterea ce s-a pierdut în timp.
Importanța bibliotecii pentru istoria umanității poate fi privită din mai multe perspective. În primul rând, biblioteca era o sursă imensă de cunoștințe, conținând peste 700.000 de pergamente, un număr foarte mare de lucrări pentru acele timpuri. Desigur, contează mai mult calitatea decât cantitatea și e o mare pierdere pentru omenirea dispariția pergamentelor - cine știe ce informații prețioase au dispărut pentru totdeauna.
În al doilea rând, biblioteca din Alexandria a reprezentat un loc al creației și mai mult ca sigur conținea petice din istoria omenirii de până atunci, invențiile făcute și lucrurile descoperite. Se prea poate ca lumea să fie un pic altfel astăzi dacă biblioteca nu ar fi dispărut - e posibil ca industrializarea să se fi făcut mai repede și cine știe, poate că astăzi am fi cucerit deja cosmosul.
În concluzie, biblioteca din Alexandria a fost o perlă a umanității, o bijuterie ce a fost pierdută pentru totdeauna. Multitudinea de informații pe care le deținea ar fi putut sta la baza unei noi ere, iar omul de azi poate că ar fi fost ceva mai evoluat.

Monday, 28 August 2017

Despre importanța toleranței în relația de prietenie

O realție de prietenie se bazează nu doar pe asemănarea dintre două sau mai multe persoane (deși așa începe de obicei), ci și pe capacitatea oamenilor de a se accepta reciproc. Astfel, toleranța este o trăsătură apreciabilă, dar rareori prezentă sau manifestată.
În primul rând, o prietenie are și suișuri și coborâșuri, iar în momentele de tensiune între indivizi toleranța este un element ce poate neutraliza o situație conflictuală. Capacitatea de a trece peste o părere diferită sau peste o trăsătură de caracter care nu este pe placul unuia dintre indivizi necesită o personalitate puternică și o minte rațională.
În al doilea rând, toleranța apropie oameni diferiți, a căror preferințe pot să coincidă în multe privințe, dar pot să și difere. Tot prin toleranță poate fi apreciat modul de gândire al unui individ, chiar dacă acesta nu coincide cu ce crede prietenul său.
În concluzie, toleranța este o trăsătură necesară pentru a lega o prietenie strânsă, pentru că prin intermediul acesteia sunt aplanate multe conflicte de interes (și nu numai), dar asigură și o viziune diferită asupra lucrurilor pentru oamenii pe care-i leagă o relație de prietenie.

Saturday, 8 July 2017

Rolul încrederii în ceilalți pentru reușita unui proiect de echipă

Rolul încrederii în ceilalți pentru reușita unui proiect de echipă este, de cele mai multe ori, elementul de bază în ceea ce privește executarea unui proiect, mai ales dacă încrederea se instalează de la bun început.


În primul rând, încrederea în ceilalți asigură o bună finalizare a proiectului. Dacă fiecare membru din echipă își face treaba cu simț de răspundere și are încredere în ceea ce face celălalt, proiectul merge ca pe roate. E foarte important ca în această etapă să nu intervină lenea, dezinteresul sau și mai rău, deranjarea activității celorlalți membri. În plus, încrederea în partener denotă profesionalism, ceea ce plasează individul în categoria oamenilor care sunt solicitați pentru numeroase proiecte.
În al doilea rând, încrederea în celălalt înseamnă și o îmbunătățire în ceea ce privește abilitatea de a lucra în echipă. Dacă un individ are încredere în cei din jur, învață să aprecieze munca altuia, să fie eficace în activitatea sa, să rezolve un impediment mai repede și mai bine, atunci capătă experiență în ceea ce privește abilitățile de socializare.
Încrederea în parteneri este, astfel, piatra de temelie în orice proiect. Pe de o parte, oferă posibilitatea de a lucra eficient și responsabil asupra fiecărui aspect din proiect și pe de altă parte, îmbunătățește considerabil capacitățile de comunicare ale individului.

Importanţa scrierilor memorialistice pentru înţelegerea operei unui artist

Importanţa scrierilor memorialistice pentru înţelegerea operei unui artist este un subiect rareori discutat, datorită faptului că în învățământul preuniversitar accentul se pune pe ce a vrut criticul să spună despre opera unui scriitor, pictor, muzician și nu pe ce a vrut artistul să transmită prin opera sa. 


Din fericire, accesul la internet este practic nelimitat, iar cei interesați pot găsi oricând o carte despre amintiri sau o (auto)biografie, romanticizată sau nu, a unui mare om.
În primul rând, scrierile memorialistice reprezintă un reper de cunoaștere a persoanei din spatele operei, lucru care pentru mine înseamnă mult.Deseori se vorbește despre geniu și despre talent, ridicând artistul în slăvi, transformându-l într-un obiect de cult și ignorând acea parte de ”persoană” care este el, de fapt. Memoriile, în schimb, îl prezintă pe creator publicului așa cum este el, un om care a adus pe lume ceva frumos.
În al doilea rând, citind o scriere memorialistică descoperi deseori motivul sau punctul de plecare a unei opere și totodată, viziunea despre această lucrare se schimbă, capătă o notă personală, pentru că admiratorul asociază opera cu omul care a creat-o. E o plăcere să-l descoperi pe cel care, la un moment dat din viața sa, sub influența unui eveniment, sentiment sau loc a înființat un lucru frumos, în cuvinte, acuarelă sau note muzicale.
În concluzie, aprecierea unei lucrări de artă, indiferent de forma pe care o îmbrățișează, se poate face și din perspectiva unei scrieri memorialistice. O dată, pentru a afla cine a fost sau este, de fapt, persoana din spatele creației și o dată, pentru a oferi o nouă viziune despre ce se petrece în acea operă, care îi sunt rădăcinile și ce, mai exact, a împins creatorul să o facă să vadă lumina zilei.

Rolul comunicării în reușita unui proiect de echipă

Comunicarea este elementul esențial atunci când vine vorba de proiectele realizate în echipă. Indiferent de forma acesteia, comunicarea asigură o bună desfășurare a unei activități.


În primul rând, comunicarea înseamnă un schimb de idei. Fiecare membru al echipei poate avea o anumită viziune asupra unui subiect, ceea ce înseamnă mai multe puncte de vedere care nu fac decât să îmbunătățească semnificativ proiectul. Mai multe păreri și schimbul de viziuni scot în evidență atât punctele forte ale proiectului, cât și defectele sau aspectele la care se poate lucra și se pot perfecționa.
În al doilea rând, reușita unui proiect de echipă, prin comunicare, înseamnă și oportunitate, pentru fiecare membru, de a căpăta experiență, atât în ceea ce privește aspectul profesional, cât și aspectul personal. Abilitățile de socializare,dobândite în urma unor proiecte comune, sunt și ele, la rândul lor, importante, deoarece oferă individului capacitatea de a-și îmbunătăți modul de interacțiune cu oamenii, în special în ceea ce privește sfera profesională. Primul contact sau contactul rece este atunci când omul se găsește în situația de a vorbi, pentru prima dată, cu un necunoscut, iar țelul acestei convorbiri este interesarea interlocutorului în subiectul abordat.
Drept urmare, comunicarea într-un proiect de echipă contează foarte mult, deseori de acest aspect depinzând reușita proiectului. Pe de o parte, comunicarea oferă mai multe soluții pentru aceeași problemă, mai multe idei pentru același subiect și pe de altă parte, dezvoltă abilitățile de socializare a membrilor echipei, benefice pe termen lung.